გაფრთხილება!

საიტზე განთავსებული სტატიები წარმოადგენს ავტორთა ინტელექტუალურ საკუთრებას და მათი ნებისმიერი სახით გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ წყაროს (bisamo.ge) და ავტორთა (სახელი და გვარი) მითითებით. 

სტენოკარდია "ნორმალური" კორონარული არტერიებით

 

ავადმყოფობათა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების საერთაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკაცია (ICD 10) მეათე გადახედვაში გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებში არის პუნქტი - (I 20.8) –(სტენოკარდიის სხვა ფორმები), სადაც ამ პუნქტს მიკუთვნებული დაავადებები სრულად არ არის შესწავლილი და მათი ცოდნის დეფიციტი არსებობს, არა მარტო ოჯახის ექიმებში არამედ თვით კარდიოლოგებს შორის.
მტკიცებულების ბაზაზე დაყრდნობით, კვლევები გვიჩვენებს, რომ გულმკერდის არეში ტკივილი