2017 - შპს "მადლი", ყველა უფლება დაცულია.

Tel: +995551830101

   

1 - თაგვის ძვალი საკონტროლო ჯგუფიდან.

1+ - მონიშნული მონაკვეთი მნიშვნელოვანი გადიდებით.

2Cbfβ  დეფიციტის მქონე თაგვის ძვალი.

2+ - მონიშნული მონაკვეთი მნიშვნელოვანი გადიდებით.

2 და 2+ სურათებზე მკაფიოდ ჩანს Cbfβ  დეფიციტური ძვლის შემცირებული სიმკვრივე და დიდი მომრგვალო თეთრი ადიპოციტები.

University of Alabama at Bir...

Please reload

Please reload

წინა პოსტები
ძიება თეგებით
რჩეული პოსტები

შეუძლიათ თუ არა ხელოვნურ უჯრედებს ჩაანაცვლონ ფუნქციადაკარგული ინსულინის წარმომქმნელი უჯრედები?

26.11.2017